Innovatie is voor ons geen modewoord. Het is onze absolute overtuiging die ontstaat uit onze missie, visie en betrokkenheid.

Door continu te investeren in verbreding en verdieping van onze eigen expertise zijn wij in staat om voorop te lopen in de wereld van vandaag en morgen.

Paul Groeneweg I Manager Production & Logistics

Drie markten, één drijfveer

Tal van processen gaan gepaard met de productie van geluid en de emissie van schadelijke stoffen. Discom is specialist in drie belangrijke marktgebieden: de maritieme sector, de energie sector en de industrie. Het zijn markten waarin wij al decennia lang ervaring hebben.

Discom is meegegroeid met de ontwikkelingen en heeft niet zelden vormgegeven aan baanbrekende introducties op het gebied van geluid en emissie. Want ook al lopen de omstandigheden en de normeringen per vakgebied sterk uiteen, onze visie op dienstverlening is elke keer hetzelfde: 
u verzekeren van systemen die hun rendement in de praktijk bewijzen. Uw praktijk.

Het Discom Energie Effect

“In het complexe proces van energieopwekking speelt Discom een belangrijke rol. Geen geavanceerde technische installatie of wij hebben er een systeem voor in huis”

Specialisten in de energiemarkt

Installaties die de energievoorziening waarborgen hebben aan uiteenlopende eisen te voldoen. Bij de traditionele eisen voor de geluidreductie heeft u in toenemende mate ook te maken met restricties aan de uitstoot van gassen. Discom is specialist in het gehele traject van uitlaatgassystemen. De energiemarkt is een van onze belangrijkste werkterreinen.

Voor energiecentrales, tijdelijke- en noodstroomvoorzieningen en installaties voor warmtekrachtkoppeling ontwikkelen wij systemen op maat. Heeft u voor een power plant met een capaciteit van vele megawatts te voldoen aan een complex pakket van eisen en normen? Of bent u op zoek naar een efficiënte oplossing voor een mobiele generatorset? Discom adviseert en produceert op maat. Rekening houdend met specifieke omstandigheden en bijzondere normen. Van een enkelvoudige geluiddemper met maximale efficiency tot en met een compleet uitlaatgassysteem, vanaf de motor tot aan de schoorsteen.

Het Discom Industrie Effect

“In tal van industriële installaties en transportsystemen speelt Discom een belangrijke rol. Al meer dan 40 jaar leveren wij oplossingen voor geluidreductie, uitlaatgasreiniging en opheffen van trillingen in dit segment”

Uiteenlopende industrieën, uiteenlopende oplossingen

In veel industrieën heeft u te maken met geluidoverlast en in toenemende mate moet u ook antwoorden vinden op nieuwe wetgeving die de emissie van schadelijke stoffen regelt. Discom is uw partner. Een partner met een uniek specialisme: u kunt zowel voor vragen over geluidbeperking als over emissiereductie een beroep doen op onze brede kennis en meer dan 40 jaar ervaring.

In een aantal industriële sectoren vindt u de systemen van Discom terug: compressoren, locomotieven, olie & gas, pompinstallaties en verschillende typen rollend materieel. In die veelheid van industrieën keert steeds als constante het ‘Discom Effect’ weer terug: het beste antwoord op úw vraag!

Het Discom Maritiem Effect

Het Discom Maritiem Effect

Als ontwerper, werf of reder kent u het belang van betrouwbaarheid en veiligheid op zee. Het zijn precies de eigenschappen waar Discom om bekend staat”

Allround specialist in de gehele maritieme sector

Al vier decennia zijn wij thuis in complete uitlaatgassystemen voor de commerciële vaart (binnenvaart en zeevaart) en marineschepen. Van Discom mag u niet alleen een helder advies verwachten om het geluid en trillingen binnen de normen te houden, maar ook raad en daad om de emissie van uitlaatgassen te reguleren. Door die combinatie van expertise kunt u de complete zorg voor het uitlaatgassysteem aan ons overlaten.

Een optimale integratie van in- en uitlaatgeluiddemper, vonkenvangers en ophangelementen is gewaarborgd. Zowel droge als water geïnjecteerde  uitlaatgassystemen zijn voor ons bekend terrein. Bovendien staan wij bekend als een leverancier met een scherpe blik voor vernieuwende technieken die de prestaties of de effectiviteit verhogen. Eigen activiteiten op het gebied van research and development dragen bij aan systemen die elke vraag kunnen beantwoorden.

Scroll naar top